Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 09/07/2015

Theo thông báo số 10/ VKH – TT ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Trung tâm Đào tạo và Thông tin – Viện KHCN Xây dựng, Trung tâm sẽ tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” (theo chương trình khung tại Thông tư số 25/2009/TT – BXD) vào ngày 24 tháng 4 năm 2010 tại Phân Viện khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam, nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian đã thông báo.

Trung tâm Đào tạo và thông tin xin thông báo hoãn tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” vào ngày 24/4/2010 tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Trung tâm sẽ thông báo sau. Xin trân trọng cảm ơn.

Các tin liên quan