Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo về việc hoãn tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 10/07/2015

Theo thông báo số 27/TTĐT&TCH ngày 10 tháng 7 năm 2010 của Viện Thông tin - Đào tạo & TCH - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Thông tin, Đào tạo &TCH dự kiến tổ chức các lớp “Thí nghiệm bê tông bằng phương pháp không phá hủy” từ ngày 15/8 đến 21/8/2011; Lớp tập huấn về “Quản lý chất lượng bê tông tại các trạm trộn và công trường”, từ ngày 22/8 đến 24/8/2011; Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định, giám định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng”, từ ngày 25/8 đến 26/8/2011.

Địa điểm tổ chức tại Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam, số 20/5B quốc lộ 13 ngõ 647, Khu phố 3, ph­­ường Hiệp Bình Phư­­ớc, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Hiện nay, do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian như đã Thông báo, Viện Thông tin, Đào tạo & TCH - Viện KHCN xây dựng xin thông báo hoãn tổ chức 03 lớp nói trên tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian mở lớp cụ thể Viện TT-ĐT&TCH sẽ thông báo sau.

Các tin liên quan