Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo về việc đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng dự kiến sẽ tổ chức mở lớp để đào tạo và cấp chứng nhận về “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ bê tông tiên tiến trong xây dựng”; “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ đo đạc trong xây dựng” và lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực của kết cấu và chứng nhận đảm bảo sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng”. Cụ thể như sau:

Lớp "Tập huấn về công nghệ Bê tông tiến tiến trong Xây dựng" học trong 3 ngày, từ ngày 10/3 đến 12/03/2011; Lớp “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ đo đạc trong xây dựng” học trong 5 ngày, từ ngày 14/3 đến 18/03/2011; Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng nhân đảm bảo an toàn chịu lực của kết cấu và chứng nhận đảm bảo sự phù hợp  chất lượng công trình xây dựng” học trong 2 ngày, từ ngày 21/3 đến 22/03/2011. Địa điểm: tại Viện KHCN Xây dựng, 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Viện  Thông tin - Đào tạo & TCH, Viện KHCN Xây dựng, ĐT: 04. 37561360; Fax: 04. 37561359; Email: dinhxnghiensdh@yahoo.com.vn (DĐ: 0912536684).

Các tin liên quan