Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Gia Lai

Ngày tạo : 10/07/2015

Nhằm tạo điều kiện năng lực pháp lý và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ ngành xây dựng, đồng thời tạo điều kiện để các cán bộ có chứng chỉ tư vấn giám sát từ năm 2006 đã hết hạn được đổi lại theo quy định tại mục 3 điều 9 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD, trong tháng 5/2011 Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng Gia Lai tổ chức các lớp đào tạo và cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát, định giá xây dựng và chỉ huy trưởng công trình tại thành phố Pleiku, cụ thể như sau:

Lớp Nghiệp vụ định giá xây dựng giành cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động định giá xây dựng và các cán bộ khác có nhu cầu; Lớp Chỉ huy trưởng công trường giành cho các cán bộ có trình độ từ Đại học trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến  hoạt động xây dựng và các cán bộ khác có nhu cầu. Hai lớp trên khai giảng vào 08h00 ngày 18/5/2011 (Thứ tư). Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật giành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây dựng; khai giảng vào 08h00 ngày 25/5/2011 (Thứ tư). Địa điểm tổ chức lớp học: Trường Bồi dưỡng chính trí khối cơ quan dân chính Đảng Gia Lai, 12 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 04.62945110/37561360 (thầy Nghiên : 0912536684), Fax: 04.37561359, E-mail: daotao.ibst@gmail.com hoặc Phòng Quản lý Xây dựng – Sở Xây dựng Gia Lai, điện thoại: 0913429790 (anh Đức).

Các tin liên quan