Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội trong tháng 11, 12 năm 2010 cụ thể như sau:

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (QLDA), dành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây dựng; Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (ĐT), dành cho tất cả các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu; Lớp Nghiệp vụ định giá xây dựng (ĐGXD), dành cho các tổ chức, các nhân tham gia hoạt động định giá xây dựng; Lớp Chỉ huy trưởng công trường (CHTCT), dành cho các cán bộ có trình độ từ Đại học trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến  hoạt động xây dựng. Các lớp học trên được khai giảng vào 17h30 ngày 17/11/2010. Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật, dành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây dựng hoặc sinh viên đang học cao đẳng, đại học tại các trường xây dựng các năm cuối; khai giảng vào 17h30 ngày 8/12/2010. Địa điểm: tại Hội trường Viện KHCN Xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Viện thông tin, đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; điện thoại: 04.62945110/37561360/ 0906030497 (chị Linh),  Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan