Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 09/07/2015

Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động quản lý dự án ĐTXDCT, hoạt động định giá xây dựng và hoạt động đấu thầu, trong tháng 11 và 12/2009 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng, cụ thể như sau

Lớp “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình" giành cho đối tượng là các chủ đầu tư, trưởng phó ban và cán bộ trực tiếp làm công tác QLDA ĐTXDCT của các cơ quan, đơn vị, các Tổng công ty, Công ty tư vấn XD....; được đào tạo trong 06 ngày, học ngoài giờ hành chính, khai giảng 18h00 ngày 26/11/2009. Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu" giành cho tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động đấu thầu xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ dự án đầu tư; được đào tạo trong 03 ngày, khai giảng vào 08h00 ngày 05/12/2009. Lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng" giành cho tất cả các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động định giá xây dựng và các cá nhân khác có nhu cầu; được học trong 11 ngày, khai giảng vào 18h00 ngày 10/12/2009. Địa điểm tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, số 220 đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Thông tin, Viện KHCN Xây dựng (81 Phố Trần Cung, Nghĩa tân - Cầu Giấy - Hà Nội), điện thoại: 046.2945110/04.37561360 (chị Huyền: 0914.778804), Fax: 04.37561359, Email: ibst.daotao@gmail. com; phuonghuyen2712@yahoo.com.vn. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan