Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản tại Thái Nguyên

Ngày tạo : 10/07/2015

Nhằm tạo điều kiện năng lực pháp lý và kiến thức cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, trong năm 2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức một số lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản tại Thái Nguyên. Kết thúc khóa học, học viên tốt nghiệp đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

Nội dung đào tạo: căn cứ Quyết định Số: 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/ 2007 của Bộ Xây dựng, chương trình bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Địa điểm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên, 185 Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thời gian đào tạo sẽ thông báo sau theo địa chỉ của tổ chức và cá nhân đăng ký.  Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Thái Nguyên; ĐT: 02803652850; FAX: 02803751013 (Anh Khiêm: 0914814808) hoặc Viện Thông tin đào tạo và Tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng; số 81 Phố Trần Cung, Nghĩa tân, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 046.2945110/04.37561360; Fax: 04.37561359 ; Email:daotao.ibst@gmail.com (chị Linh:  0906030497)

Các tin liên quan