Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Nhằm tạo điều kiện năng lực pháp lý và kiến thức cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức một số lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội. Kết thúc khóa học, học viên tốt nghiệp đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

Nội dung đào tạo: căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng, chương trình bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Lớp học khai giảng vào 18h00 ngày 12/5/2011 tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin đào tạo và Tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng; ĐT: 046.2945110/04.37561360; Fax: 04.37561359; Email:daotao.ibst@gmail.com (Chị Linh : 0906030497). Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan