Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng công trình tại Gia Lai

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đư­­ợc giao theo QĐ số: 1857/QĐ- BXD, ngày 29 tháng 9 năm 2005 về việc tổ chức đào tạo “Bồi d­­­ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật” và QĐ số: 798/QĐ - BXD, ngày 25 tháng 5 năm 2007 giao bổ sung nhiệm vụ đào tạo “Bồi d­­ưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình lĩnh vực Giao thông và Thuỷ Lợi” của Bộ tr­­ưởng Bộ Xây dựng. Căn cứ vào nhu cầu của nhiều cơ quan, đơn vị, đư­­ợc sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức mở 2 lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận về “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng” và “Bồi d­­­ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông và Thuỷ Lợi”.

Lớp “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng” học trong 11 ngày, khai giảng vào 8h00 sáng ngày 29 tháng 9 năm 2009; lớp “Bồi d­­­ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật;  Giao thông và Thuỷ Lợi ” học trong 16 ngày, từ ngày 13/10 đến 30/10/2009 tại Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, 20 Phạm Văn Đồng,  Tp. Pleiku. Địa chỉ liên hệ: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ( 20 Phạm Văn Đồng,  Tp. Pleiku,  tỉnh Gia Lai), ĐT: 059. 827. 176, Fax: 059. 824574, email: soxaydung@gialai.gov.vn hoặc Trung tâm Đào tạo và Thông tin, Viện KHCN Xây dựng (81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội), ĐT: 04. 3 7561360 (ĐT: 0912536684), Fax: 04. 37561359, Email: daotaoibst@gmail.com.vn. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan