Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “định giá xây dựng” tổ chức tại TP. Thái Nguyên

Ngày tạo : 09/07/2015

Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ tham gia các hoạt động định giá xây dựng như: Lập dự án ĐTXDCT, thẩm tra tổng mức đầu tư, lập và thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình; lập giá gói thầu, lập và thanh quyết toán hợp đồng, vốn đầu tư xây dựng công trình có chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước, Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức lớp đào tạo bồii dưỡng và cấp chứng nhận về “Nghiệp vụ định giá xây dựng” tại Thành phố Thái Nguyên. Chứng nhận này là một điều kiện quan trọng để các Sở Xây dựng xét cấp chứng chỉ “Kỹ sư định giá xây dựng” cho các cán bộ hành nghề hoạt động định giá xây dựng

Đối tượng đào tạo là các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động định giá xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu. Lớp học được đào tạo trong 11, ngày khai giảng cụ thể sẽ thông báo trong tháng 11/2009. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên: 185 Lương Ngọc Quyến, ĐT: 0280.3652850; FAX: 0280 3751013; anh Khiêm: 0914814808. Hoặc Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện KHCN Xây dựng (81 Trần Cung, Nghĩa tân, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.37561360/62945110; Fax :04.37561359/38361197 ;Email:quangibst@gmail.com). Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan