Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng dự kiến tổ chức mở lớp đào tạo và cấp chứng nhận về “Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng”, cụ thể như sau: Thời gian đào tạo trong 2 ngày, từ ngày 27/6 đến 28/6/2011, tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng, 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hoá - Viện KHCN Xây dựng, điện thoại: 04. 37561360, Fax: 04. 37561359; Email: dinhxnghiensdh@yahoo.com.vn (ĐT: 0912536684).

Các tin liên quan