Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện theo công văn số 1296 và1297/VKH-TTĐ&TCH ngày 20/9/2010 về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn nhưng số lượng không đủ để mở lớp, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở lớp chung tại Hà Nội để đào tạo và cấp chứng nhận về “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ đo đạc trong xây dựng” và lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng nhân đảm bảo an toàn chịu lực công trình và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng”. Cụ thể như sau:

Lớp “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ đo đạc trong xây dựng” học trong 5 ngày, từ ngày 16/11 đến 20/11/2010; Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng nhân đảm bảo an toàn chịu lực công trình và chứng sự phù hợp  công trình xây dựng” học trong 2 ngày, từ ngày 23/11 đến 24/11/2010. Địa điểm tại Viện KHCN xây dựng, 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Viện  Thông tin, Đào tạo & TCH, Viện KHCN xây dựng, ĐT: 04.3 7561360; Fax: 04. 37561359; Email: dinhxnghiensdh@yahoo.com.vn (DĐ: 0912536684).

Các tin liên quan