Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Đăk Lắk

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức 03 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ về “Bồi dưỡng nghiệp vụ về đo đạc trong xây dựng”, “Tư vấn giám sát khảo sát ĐKT” và “Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực công trình và chứng nhận sự phù hợp công trình xây dựng” cụ thể như sau:

Lớp “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ về đo đạc trong xây dựng” nhằm giúp cho những người không có điều kiện cập nhật kiến thức và những người chưa được đào tạo bài bản có điều kiện nâng cao nhận thức về công tác trắc địa; thời gian học trong 5 ngày, dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 10 năm 2010. Lớp “Tư vấn giám sát khảo sát ĐKT” dành cho các kỹ s­ư Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp từ 3 năm trở lên thuộc các chuyên ngành đào tạo về trắc địa, địa chất, địa mạo, địa chất công trình, địa chất thủy văn, nền móng công trình, địa kỹ thuật – môi tr­ường, cán bộ quản lý kỹ thuật, QLDA... hoạt động trong các lĩnh vực tư­ vấn xây dựng, thi công xây dựng công trình, khảo sát địa kỹ thuật, đo đạc lập bản đồ, lập kế hoạch đầu tư­ xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm nâng cao kiến thức để giám sát khảo sát địa kỹ thuật và quản lý chất lư­ợng thi công xây dựng...; thời gian học trong 5 ngày, dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 10 năm 2010. Lớp “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ về chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực công trình và chứng nhận sự phù hợp  công trình xây  dựng” học trong 2 ngày, dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 10 năm 2010. Địa điểm học tại Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Đăk Lắk, số 495 đường Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột. Địa chỉ liên hệ: Viện TT - ĐT & TCH, Viện KHCN Xây dựng - Bộ Xây dựng, 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.3 7561360; Fax: 04. 37561359; Email: dinhxnghiensdh@yahoo.com (ông Đinh Xuân Nghiên: 0912536684).

Các tin liên quan