Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng mở các lớp đào tạo và cấp chứng nhận về “Thí nghiệm bê tông bằng phương pháp không phá hủy”; tập huấn về “Quản lý chất lượng bê tông tại các trạm trộn và công trường” và “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định, giám định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng” theo thông tư số 03/2011 của Bộ Xây dựng; cụ thể như sau:

Lớp “Thí nghiệm bê tông bằng ph­ương pháp không phá hủy” học trong 07 ngày, từ ngày 15/8 đến 21/8/2011. Lớp tập huấn về “Quản lý chất lư­ợng bê tông tại các trạm trộn và công tr­ường” giành cho các kỹ sư­, nhân viên trạm trộn bê tông th­ương phẩm, kỹ sư­ thi công, giám sát thi công bê tông, kỹ sư­, thí nghiệm viên các phòng thí nghiệm và các cán bộ quản lý kỹ thuật...; thời gian đào tạo trong 3 ngày, từ ngày 22/8 đến 24/8/2011. Lớp “Bồi dư­­ỡng nghiệp vụ kiểm định, giám định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất l­­ượng công trình xây dựng” học trong 2 ngày, từ ngày 25/8 đến 26/8/2011.
Địa điểm đào tạo: tại Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam, số 20/5B quốc lộ 13, khu phố 3, ph­­ường Hiệp Bình Ph­­ước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, Đào tạo & Tiêu chuẩn hóa - Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, số 81 Phố Trần Cung, Ph­­ường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội; điện thoại: 04.37561360/04. 62945110, Fax: 04.37561359,  Email: dinhxnghiensdh@yahoo.com.vn  (ĐT: 0912536684) hoặc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam, điện thoại: 08. 37270092, Fax: 08. 37270167, Email: thuibst@hcm.vnn.vn.

Các tin liên quan