Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hải Dương

Ngày tạo : 09/07/2015

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2010 Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại thành phố Hải Dương.

Lớp tư vấn giám sát thi công XDCT DD, CN, HTKT, GT và Thủy lợi học cả 4 học phần trong 136 tiết vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần; Lớp quản lý dự án đầu tư XDCT học trong 48 tiết. Đối tượng đào tạo của 2 lớp này là các cá nhân có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc các lĩnh vực liên quan tới hoạt động xây dựng và các cán bộ kỹ thuật hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế có nhu cầu cần điều kiện năng lực pháp lý để hành nghề TVGS và quản lý dự án. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu học trong 3 ngày, giành cho tất cả các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu hoặc có nhu cầu nâng cao kiến thức về đấu thầu. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng học trong 84 tiết, giành cho tất cả các cán bộ tham gia hoạt động định giá xây dựng hoặc có nhu cầu nâng cao kiến thức về định giá xây dựng. Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo ngắn hạn – Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương, 310 Nguyễn Lương Bằng TP. Hải Dương; điện thoại: 0320.6258314; fax: 0320.3891300; Email: gdtx01@hn.vnn.vn (anh Bình: 0988783565, chị Tâm: 0979577709, anh Dũng: 0983515909) hoặc Trung tâm Đào tạo và Thông tin KH - Viện KHCN Xây dựng, 81 Phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 046.2945110/04.37561360; Fax: 04.37561359; Email:daotao.ibst@gmail.com (chị Hoa: 0983540791). Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan