Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Mở lớp BD NVTVGS trong tháng 5 tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Căn cứ Luật số 38/QH12 ngày 19/6/2009 và Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, theo đó các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp; Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-BXD ngày 24/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công nhận cơ sở đào tạo được tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 1)..., theo đó Viện Khoa học công nghệ xây dựng là đơn vị được phép đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và thủy lợi.

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tại Hà Nội, cụ thể như sau: Đối tượng đào tạo là các cán bộ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học thuộc các ngành xây dựng dân dụng, điện, cơ khí, kiến trúc sư,... và các cán bộ kỹ thuật hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế có nhu cầu cần điều kiện năng lực pháp lý (chứng chỉ hành nghề TVGS) và kiến thức chuyên môn về giám sát, quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.
Thời gian đào tạo: Khai giảng vào 18h00 ngày 25/5/2012 (tối thứ 6).
Địa điểm đào tạo: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 81 Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội; Điện thoại: 04.62945110/37561360/ 0906030497 (chị Linh),  Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan