Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Mở các lớp trong tháng 8, 9/2012 tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 8, 9/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hoạt động xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo BDNV về “Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” học trong 02 ngày, từ ngày 12/9/2012 (Thứ tư). Các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ (học ngoài giờ hành chính): lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công XD công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật, giành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động XD, khai giảng vào 08h00 ngày 15/9/2012 (Thứ bảy); lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (QLDA), giành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động XD; lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (ĐT): Luật đấu thầu; lớp Nghiệp vụ định giá xây dựng (ĐGXD); lớp Chỉ huy trưởng công trường (CHTCT), khai giảng vào 08h00  ngày 29/9/2012 (Thứ bảy).
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội; điện thoại: 04.62945110/37561360/ 0906030497 (chị Linh), Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan