Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Mở các lớp đào tạo trong tháng 7, 8/2012 tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2012; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 7, 8/2012 Viện KHCN Xây dựng tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng và thí nghiệm viên phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về "Trắc đạc trong xây dựng" học trong 05 ngày, từ ngày 16/7/2012 (thứ hai); Lớp đào tạo BDNV về “Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/04/2011, học trong 02 ngày, từ ngày 23/7/2012 (Thứ hai); Lớp Thí nghiệm viên  về "Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của cọc" học trong 05 ngày, từ ngày 07/8/2012 (thứ ba); Lớp Thí nghiệm viên về "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường " học trong 20 ngày, từ ngày 14/8/2012 (Thứ ba).
Địa điểm tổ chức: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Điện thoại: 04.62945110/37561360/0912536684 (thầy Nghiên),  Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan