Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 6 năm 2010 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà ... Chi tiết

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tp. Hồ Chí Minh

Theo thông báo số 10/ VKH – TT ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Trung tâm Đào tạo và Thông tin – Viện KHCN Xây dựng, Trung tâm sẽ tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” (theo chương ... Chi tiết

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đấu thầu tại Yên Bái

Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động quản lý dự án ĐTXDCT, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2010 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hải Dương

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2010 Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương sẽ tổ ... Chi tiết

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình tại Nam Định

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình, trong Quý 1 năm 2010 Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động quản lý dự án ĐTXDCT, hoạt động định giá xây dựng và hoạt động đấu thầu, trong tháng 11 và 12/2009 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức ... Chi tiết

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “định giá xây dựng” tổ chức tại TP. Thái Nguyên

Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ tham gia các hoạt động định giá xây dựng như: Lập dự án ĐTXDCT, thẩm tra tổng mức đầu tư, lập và thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình; lập giá gói thầu, lập và thanh quyết toán hợp ... Chi tiết