• Thông tư

Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

10:07 - 13/08/2013

Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Toàn văn Thông tư, mời download: Thong tu 10-2013-TT-BXD.pdfThong tu 10-2013-TT-BXD PL1.pdfThong tu 10-2013-TT-BXD PL2.pdf.

Ẩn thuộc tính văn bản Hiện thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 10/2013/TT-BXD
Ký hiệu
Ngày ban hành 25/7/2013
Người ký Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng
Trích yếu
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Xây dựng