• Thông tư

Thông tư 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

11:28 - 16/07/2013

Thông tư 22/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 03 tháng 12 năm 2010 quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
Toàn văn Thông tư, mời download: TT 22 2010 BXD ATLD trong xay dung.pdf

Ẩn thuộc tính văn bản Hiện thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 22/2010/TT-BXD
Ký hiệu
Ngày ban hành 03-12-2010
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực An toàn lao động