• Quy chuẩn kỹ thuật

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, Tập 8: Kỹ thuật điện hạ áp

4:51 - 15/07/2013

QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, Tập 8: Kỹ thuật điện hạ áp do Bộ Công Thương chủ trì biên soạn, Bộ Khoa học và Công 
nghệ thẩm định. Quy chuẩn kỹ thuật được Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 04/2011/TTQĐ-BCT ngày 16 tháng 02 năm 2011. 
Toàn văn Quy chuẩn, mời download: QCVN QTD-8 2010 BCT Ky thuat dien.pdf

Ẩn thuộc tính văn bản Hiện thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản QCVN QTĐ-8:2010/BCT
Ký hiệu
Ngày ban hành 16-02-2011
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Phân loại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Lĩnh vực Điện hạ áp