• Luật

Luật Quy hoạch đô thị

3:44 - 16/07/2013

Luật Quy hoạch đô thị của Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 5 Nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2009.
Toàn văn Bộ luật, mời download: Luat quy hoach do thi.pdf

Ẩn thuộc tính văn bản Hiện thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 30/2009/QH12
Ký hiệu
Ngày ban hành 17-6-2009
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành Quốc hội 12
Phân loại Luật
Lĩnh vực Quy hoạch đô thị