• Luật

Luật Đất đai 2013

2:32 - 07/08/2014

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Toàn văn Luật Đất đai 2013, mời download.

Ẩn thuộc tính văn bản Hiện thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 45/2013/QH13
Ký hiệu
Ngày ban hành 29-11-2013
Người ký Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu
Cơ quan ban hành Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Phân loại Luật
Lĩnh vực Đất đai