Thông báo

Thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT; Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-VKH ngày 11/11/2016 của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức tuyển nghiên cứu sinh đào tạo tiến sĩ năm 2018 như sau:

Các chuyên nghành đào tạo nghiên cứu sinh: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, mã số: 9580204; Kỹ thuật xây dựng, mã số: 9580201; Kỹ thuật vật liệu, mã số: 9520309; Kỹ thuật địa chất, mã số: 9520501.

Thời gian và hình thức tuyển sinh: Thời gian tuyển sinh: tháng 8/2018; Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: trước ngày 31/07/2018.

Mọi thông tin xin liên hệ: chị Nguyễn Hồng Hạnh, Di động: 0904264633, Email: nghiencuusinh.ibst@gmail.com.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Các tin liên quan