Thông báo

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp Thí nghiệm viên “Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của cọc” tại TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn số 12/VTTĐT&TCH  ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức  lớp Thí nghiệm viên “Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của cọc” vào ngày 11/05/2017 tổ chức tại Phân Viện Khoa học công nghệ Xây dựng Miền Nam - 20/5B Quốc lộ 13 - Khu phố 3 - phường Hiệp Bình Phước - quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh.
Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian đã Thông báo, Viện KHCNXD xin thông báo hoãn tổ chức lớp Thí nghiệm viên về: “Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của cọc”. Thời gian khai giảng mới chúng tôi sẽ thông báo sau đến các đơn vị, cá nhân đã đăng ký học.
Trân trọng thông báo.

Các tin liên quan