Thông báo

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp Thí nghiệm Vật liệu giao thông tại TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn số 12/VTTĐT&TCH  ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức  lớp Thí nghiệm viên “Vật liệu giao thông” vào ngày 05/7/2017 tổ chức tại Phân Viện Khoa học công nghệ Xây dựng Miền Nam - 20/5B Quốc lộ 13 - Khu phố 3 - phường Hiệp Bình Phước - quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh. Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo. 
Viện xin thông báo hoãn tổ chức lớp thí nghiệm viên trên tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Viện sẽ thông báo sau.

Các tin liên quan