Thông báo

Thông báo về Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018

Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia (Department of Education and Training) Đại sứ quán Australia tại Việt Nam xin thông báo Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018 nhận hồ sơ từ ngày 19 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia.

Để biết thêm thông tin chi tiết bấm vào đây.Các tin liên quan