Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 1188/KH-VKH, ngày 13/8/2020 của Viện KHCN Xây dựng về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt tháng 9); Viện KHCN Xây dựng thông báo tuyển dụng việc chức năm 2020 (đợt tháng 9) như sau:

Nhu cầu tuyển dụng: Viện KHCN Xây dựng có nhu cầu tuyển dụng viên chức gồm 15 người tại các vị trí việc làm sau:

-       Triển khai, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng: 03 người;

-       Triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực trùng tu, bảo tồn di tịch, sửa chữa bảo tồn công trình cổ: 02 người;

-       Nghiên cứu, triển khai chuyên ngành trắc địa, địa chất, công trình dân dụng, công nghiệp, đo đạc bản đồ: 02 người;

-       Nghiên cứu trong lĩnh vực bê tông: 01 người;

-       Nghiên cứu, triển khai tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực phát triển công nghệ và vật liệu mới: 02 người;

-       Thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự toán, quyết toán công trình xây dựng: 02 người;

-       Kế toán tổng hợp: 01 người;

-       Lưu trữ: 01 người;

-       Quản lý khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng: Theo dõi đề tài, tiêu chuẩn, quy chuẩn… : 01 người.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; Giấy khám sức khỏe; Bản tự nhận xét, đánh giá.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 25/8/2020 đến ngày 24/9/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện KHCN Xây dựng, ĐT: 024.38361607 hoặc 024.37561358.

Các tin liên quan