Thông báo

Thông báo tổ chức lớp tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão

Thực hiện Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020, để phổ biến cho các cán bộ của địa phương trong việc nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai, nắm vững các chủ trương, chính sách, các văn bản quy định về công tác phòng, chống thiên tai, bão, lũ, các Pháp lệnh về phòng, chống lụt, bão, phòng cháy, chữa cháy; tình trạng khẩn cấp. Bộ Xây dựng tổ chức các lớp Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai,bão, lụt với nội dung như sau:

Đối tượng đào tạo: Các cán bộ quản lý, lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống thiên tai, bão, lụt và các đối tượng khác trong cộng đồng có quan tâm.

Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề chuyên sâu về phòng, chống thiên tai và kỹ năng triển khai công tác phòng, chống thiên tai: Tác động của gió bão đối với nhà; Các tải trọng gió tác động lên nhà thấp tầng; Xác định tải trọng gió theo Tiêu chuẩn Việt Nam; Cách nhận diện nhà không an toàn, khu vực không an toàn; Cách sửa chữa, xây mới nhà không an toàn; Chính sách, chương trình nhà ở; Những mẫu nhà an toàn có thể áp dụng.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức:

1. Quảng Ninh: từ ngày 08/08/2019 đến 13/08/2019

2. Hải Phòng: từ ngày 11/08/2019 đến 16/08/2019

3. Nghệ An: từ ngày 23/08/2019 đến 28/08/2019

4. Quảng Bình: từ ngày 26/08/2019 đến 31/08/2019

5. Nam Định: từ ngày 30/8/2019 đến 04/09/2019

6. Thanh Hóa: từ 03/09/2019 đến 08/09/2019

7. Huế: từ ngày 05/09/2019 đến 10/9/2019

8. Phú Yên: từ ngày 08/09/2019 đến 13/09/2019

9. Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh): từ ngày 11/09/2019 đến 16/09/2019

10. Bến Tre: từ ngày 14/09/2019 đến 19/09/2019

Đề nghị Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, các sở, ban quản lý dự án cử cán bộ tham gia khóa đào tạo và gửi danh sách đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục 1 gửi kèm) về Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng trước ngày 05/08/2019.

Chi tiết xin liên hệ: Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST), số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội; điện thoại 0912624336 (chị Phương) hoặc 0906030497 (chị Linh); daotao.ibst@gmail.com; www.ibst.vn.

Thông báo lớp tập huấn.

Các tin liên quan