Thông báo

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng năm 2018

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng; Căn cứ kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2018, Viện Khoa học công nghệ Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng tại Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

1.  Lớp TN viên về "Vật liệu giao thông", khai giảng vào 08h00 ngày 17/7/2018

2. Lớp TN viên về "Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của cọc", khai giảng vào lúc 08h00 ngày 26/7/2018  

3.  Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về "Quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng", khai giảng vào 08h00 ngày 14/8/2018

Địa điểm học: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa – Viện KHCN Xây dựng, Số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội; Điện thoại: 04.37561360/ 0906030497 (chị Linh); E-mail:  daotao.ibst@gmail.com/linh.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan