Thông báo

Thông báo đăng ký tham gia thi đấu tại Hội khỏe cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017

Hội khỏe cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện KHCN Xây dựng về việc tham gia thi đấu tại Hội khỏe cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017; Ban chấp hành Công đoàn Viện thông báo nội dung đăng ký tham gia Hội khỏe cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017 như sau:

1.Môn bóng bàn: đ/c Nguyễn Hoàng Long – Phó chủ tịch công đoàn Viện, ĐT: 0903257959; Email: hoanglongibst@gmail.com

2.Môn bóng đá: đ/c Nguyễn Đình Dinh, ĐT: 0917392927, Email: nguyendinh.ibst@gmail.com

3.Môn quần vợt: đ/c Nguyễn Anh Tuấn, ĐT: 0988386186, Email: tuan.na.ibst@gmail.com

4.Môn cầu lông: đ/c Lê Quốc Anh, ĐT: 0904701111, Email: lequocanh.kts@gmail.com

5.Môn kéo co: đ/c Đào Duy Anh, ĐT: 01262100588, Email:  daoduyanh1988@gmail.com

Thời gian đăng ký chậm nhất đến ngày 09/3/2017 (thứ 5).
Để biết thêm thông tin chi tiết bấm vào đây.

Các tin liên quan