Thông báo

Thông báo chương trình tình nguyện 2017 “Ươm mầm trên vùng cao phía bắc Tổ quốc”

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện KHCN Xây dựng về các chương trình hoạt động trong “Kế hoạch năm 2017”; Căn cứ vào chương trình hành động năm 2017 của Đoàn TN Bộ Xây dựng; Đoàn TNCS HCM Bộ Xây dựng - Đoàn TNCS HCM Viện KHCN Xây dựng tổ chức chương trình tình nguyện 2017 “Ươm mầm trên vùng cao phía bắc Tổ quốc” tại Xã Púng Luông - Huyện Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái.

Mục tiêu nhằm phát động phong trào tình nguyện trong toàn bộ đoàn viên thanh niên, các công nhân viên chức lao động trong và ngoài Viện. Tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt, đồ dùng dậy học và một số vật dụng sinh hoạt để ủng hộ cho điểm trường chính trường mầm non xã Púng Luông.

Thời gian: Nhận tiền mặt và hiện vật đến ngày 16/10/2017; Thời gian tổ chức chuyến đi dự kiến từ ngày 27/10/2017 đến ngày 29/10/2017; Đăng ký tham gia chuyến đi với đ/c Đậu Thị Linh, hạn cuối cùng là ngày 20/10/2017.

Các tin liên quan