Thông báo

Thông báo chương trình học bổng thạc sỹ tại Hàn Quốc

Bộ Xây dựng nhận được Công thư của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo về Chương trình học bổng thạc sỹ phát triển Cơ sở hạ tầng Toàn cầu (GIDSP) do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) phối hợp cùng Hiệp hội các nhà thầu Quốc tế Hàn Quốc (ICAK) thực hiện, cụ thể:

Đối tượng, tiêu chuẩn: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quản lý của Bộ Xây dựng.

-                      Độ tuổi dưới 45 tuổi, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đào tạo; sử dụng thành thạo đọc và viết bằng tiếng anh.

Chương trình học: Thạc sỹ về Quy hoạch và phát triển Cơ sở hạ tầng.

Thời gian chương trình học: 01/8/2018 đến 31/12/2019.

Thông tin chi tiết tại website: xaydung.gov.vn.

Các tin liên quan