Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Thi.

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng tro bay thay thế xi măng để chế tạo bê tông dùng cho cấu kiện đúc sẵn trong điều kiện dưỡng hộ nhiệt ẩm”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu, Mã số: 9520309.

Thời gian bảo vệ: 08h30 sáng ngày 24-07-2019.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Viện Khoa học công nghệ xây dựng - số 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Kính mời Quý vị quan tâm tới luận án đến dự./.

Các tin liên quan