Thông báo

Thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ban hành Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Theo đó, ông Nguyễn Đại Minh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó bí thư Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng; Ông Đinh Quốc Dân – Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng; Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng làm Phó trưởng ban.

Các ủy viên gồm: Ông Nguyễn Nam Thắng – Trưởng phòng TC-HC: Ủy viên phụ trách công tác tổ chức chương trình, sự kiện, thi đua khen thưởng; Bà Nguyễn Thị Thanh Hoài – Trưởng phòng TCKT, Chủ tịch Công đoàn Viện: Ủy viên thường trực công tác tài chính và các hoạt động Văn hóa thể thao; Ông Cao Duy Khôi – Trưởng phòng KHKT: Ủy viên thường trực công tác xây dựng sửa chữa nhỏ; Ông Nguyễn Dũng – Giám đốc Viện TTĐT & TCH, ủy viên phụ trách Kỷ yếu của Viện và các hoạt động quảng bá; Ông Hoàng Minh Đức – Đảng ủy viên, Giám đốc Viện CN Bê tông; Ông Lê Minh Long – Đảng ủy viên, Giám đốc Viện CN Kết cấu CTXD; Ông Trần Toàn Thắng – Quyền Giám đốc Viện CN Địa kỹ thuật; Ông Uông Hồng Sơn – Đảng ủy viên, Giám đốc Phân Viện KHCN Xây dựng Miền Nam; Ông Lê Văn Quảng – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện KHCN Xây dựng Miền Trung; Bà Trần Thị Lan – Phó trưởng phòng TC- HC; Ông Lê Thanh Nam – Phó trưởng phòng TC- HC; Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Phó trưởng phòng KHKT; Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó trưởng phòng TCKT; Ông Nguyễn Đình Dinh – Bí thư Đoàn TN Viện.

Ban tổ chức có nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Viện vào tháng 11 năm 2018.

Các tin liên quan