Thông báo

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018 như sau:

Chuyên ngành tuyển sinh: Quản lý công (Mã số: 9340403).

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 03/4/2018 đến ngày 15/7/2018.

Thời gian tổ chức xét tuyển: dự kiến tháng 8/2018.

Địa điểm xét tuyển: Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem trên website của Học viện Hành chính: www.napa.vn.

Các tin liên quan